„Drugie Życie” – to akcja informacyjna pokazująca możliwości dzisiejszej transplantologii. Podczas warsztatów młodzież poznała historię przeszczepów w Polsce i na świecie, dowiedziała się, kto może zostać dawcą narządów oraz została zapoznana ze stroną Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”. Zorganizowaliśmy też dla młodzieży zajęcia nawiązujące do tematu w kontekście ekologicznym, czyli „drugie życie butelki”. Skarbonki – świnki wyszły piękne