1. Obowiązek informacyjny
 2. Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa
 3. Klauzula informacyjna – przesłanka umowy
 4. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
 5. Inspektor Ochrony Danych
 6. Zarządzenie dotyczące Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 7. Zarządzenie o powołaniu Inspektora Ochrony Danych
 8. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych
 9. Zarządzenie dotyczące aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 10. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania , obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
 12. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego