DOKUMENTY PRACY SZKOŁY:

Statut Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie

Wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego-2023-2024

PROGRAM-WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY-2023-2024

Plan pracy Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących 2023/2024

Harmonogram konkursów, zawodów, turniejów, imprez i uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych 2023/2024

Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w ZSBiO w Łabiszynie

Konsultacje nauczycieli

Dla chętnych wybór ubezpieczenia szkolnego NNW – składka 44,40 zł

Warunki ubezpieczeni