Język polski

Temat pracy numer 1: Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Temat pracy numer 2: Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Uwaga maturzyści:

Proszę, napisać wypowiedź według standardów maturalnych:

Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości.

W pracy odwołaj się do:

 • lektury obowiązkowej

 • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki

• wybranych kontekstów.

Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe.

W pracy odwołaj się do:

• lektury obowiązkowej

• innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki

• wybranych kontekstów.

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka

Biologia

Chemia

Historia