Język polski

Semestr IV:

Semestr VI:

Semestr VIII:

Język angielski

Semestr VIII:

1. czas Past Simple oraz Past Continuous
2. Present Perfect oraz Past Perfect
3. Obowiązują również czasy teraźniejsze Simple, Continuous, Future
4. Zadania z tekstami słuchanymi
5. Słownictwo z zakresu życia codziennego – opis dnia, wydarzeń w przeszłości, wyrażanie uczuć i emocji
6. Rozumienie tekstów czytanych, funkcje językowe, używanie poznanych struktur gramatycznych.
7. Wiadomość tekstowa w zakresie 100-150 słów

Matematyka

Semestr VIII:

Geografia

Semestr VIII:

Chemia

Biologia

Fizyka

Historia