Branżowa Szkoła I Stopnia
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (tryb zaoczny)

SZKOŁA:

 • dysponuje nowoczesną pracownią z dostępem do Internetu
 • posiada klasopracownie wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne w tym tablice interaktywne
 • dysponuje zapleczem bibliotecznym
 • organizuje wycieczki, biwaki
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprzez udział w kółku teatralnym, zajęciach sportowych, komputerowych, matematycznych, polonistycznych
 • kultywuje tradycje związane z małą ojczyzną i patronem szkoły
 • przeprowadza różnego rodzaju konkursy, turnieje, zawody, olimpiady
 • realizuje granty oświatowe

Wymagane dokumenty: 

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

UWAGA: warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest zaświadczenie pracodawcy o możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu.