Język polski

Temat pracy numer 1: Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Temat pracy numer 2: Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Język angielski

Matematyka

Geografia

Chemia

Praca kontrolna nr 1:

  1. Wyjaśnij pojęcia: dysocjacja elektrolityczna i wskaźniki kwasowo – zasadowe.
  2. Podaj przykład naturalnych wskaźników kwasowo-zasadowych oraz ich działanie w roztworach o różnych odczynach.

Praca kontrolna nr 2:

  1. Na czym polega reakcja zobojętniania?
  2. Wyjaśnij działanie leków neutralizujących nadmiar kwasu w żołądku.

Biologia

Fizyka

Historia