Język polski

  1. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki. Uwzględnij kontekst.
  2. Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

Matematyka

Język angielski

Geografia

Chemia

Biologia

Fizyka

Historia