Pracownicy i emeryci ZSP w Łabiszynie uprawnieni do korzystania z ZFŚS proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 04.06.2018 r. wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego. Formularz wniosku do pobrania.