21.05.2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami. W trakcie spotkania przypomniane zostały procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. Uczennice klasy trzeciej przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą działań szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Po części ogólnej zebrania nastąpiły spotkania w klasach z wychowawcami.