U W A G A !

ZAWIESZENIE  ZAJĘC  DYDAKTYCZNYCH

    W  związku  z  rozprzestrzeniającym  się  koronawirusem  od  12.03.2020 rdo  25.03.2020 r.  zawieszone  zostają  zajęcia  dydaktyczne.  W  tym  czasie uczniowie  branżowej  szkoły I stopnia realizują  przygotowanie  zawodowe u  pracodawcy  na  dotychczasowych  zasadach.

  Od  16.03.2020 r.  zostają   zawieszone   zajęcia   realizowane   w   ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Zostają również  odwołane  zajęcia  w  LO  dla  Dorosłych.

    Proszę   na   bieżąco   śledzić   stronę www.facebook.com/labiszynzsbio/,www.zsbiolabiszyn.znin.pl, informacje przekazywane za  pomocą dziennika elektronicznego    oraz   komunikaty    Głównego   Inspektora    Sanitarnego, Ministerstwa  Zdrowia  i  MEN.

Telefon alarmowy 600-801-464

Telefon informacyjny 52 303 11 35

Dyrektor ZSBiO w Łabiszynie

Anita Szymanowska – Zabrocka