Dnia 27 kwietnia 2018 r. mury naszej szkoły opuścili kolejni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Po otrzymaniu świadectw ukończenia szkoły średniej i słowach  pożegnania słuchacze wkroczyli w nowy etap swojego życia.