Zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice i pracodawcy wyróżnionych uczniów z klasy III zasadniczej szkoły zawodowej.

W tym roku najwyższe wyniki w nauce osiągnęli:

Sandra Poleszak, Klaudia Baran, Anna Czajkowska, Marika Sznajdrowska, Jakub Leśniewski, Natalia Cymańska, Dawid Olender, Katarzyna Błażejewska, Joanna Jakubiak, Wiktoria Iskra, Weronika Kaczmarek.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały:

Agata Puzio i Maja Mrowińska.

Gratulujemy.

Przedstawiciele klasy trzeciej w imieniu absolwentów złożyli ślubowanie. Po części artystycznej pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji.