24 i 30 października 2019 r. uczniowie obu klas pierwszych wzięli udział w marszu na orientację, przygotowanym dla nich przez: p. A. Szymanowską – Zabrocką i p. J. Jettkę. Marsz z mapą odbył się na terenie Stadionu Miejskiego w Łabiszynie. Uczniowie korzystając z mapy szukali określonych punktów w terenie. Oprócz tego uczniowie klasy I b mieli także wyznaczyć azymut. W miejscach, które można było znaleźć dzięki analizie mapy, widniały symbole i kody, które należało wpisać w odpowiednie rubryki przygotowanej wcześniej tabeli. Pierwszaki podzieleni zostali na grupy, które miały jak najszybciej i najdokładniej wykonać zadanie oraz w całym składzie przybyć na punkt końcowy. Zajęcia terenowe obejmowały zagadnienia oraz umiejętności z zakresu geografii i edukacji dla bezpieczeństwa. Dlatego zaangażowanie uczniów nagrodzone zostało adekwatnymi do tego ocenami z tych przedmiotów.