Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS proszone są o złożenie wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego w sekretariacie szkoły do 29.05.2024 r.