Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszone są o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 30 listopada 2018 r. wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (wniosek w załączeniu)

wniosek