Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszone są o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 31 maja 2019 r. wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (wniosek w załączeniu)

Wniosek