Drodzy Pracodawcy,
Od 25 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zostaje wprowadzone OBOWIĄZKOWE nauczanie na odległość. W związku z tym poszczególne zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji na platformie internetowej Classroom. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach i potwierdzenia swojej obecności. Dlatego w dni nauki szkolnej nie będą uczęszczać na praktyki. Bardzo cieszy fakt, że część pracodawców mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo młodocianych pracowników oraz własne, pozwoliła młodzieży pozostać w domu.

Z poważaniem
dyrektor szkoły
Anita Szymanowska – Zabrocka