Dnia 30 maja wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach ze specjalistami z  Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”. Spotkanie poprowadziły pani Joanna Bieńkowska i pani Justyna Boniecka. Zajęcia dotyczyły profilaktyki uzależnień oraz miały na celu zwiększenie umiejętności  interpersonalnych.