Uczniowie naszej szkoły już drugi rok szkolny uczestniczą w warsztatach „W stronę dojrzałości”, które dotyczą tematyki  zdrowia prokreacyjnego, a  powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia i obejmują problemy, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Zajęcia są  realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”. Podczas warsztatów uczniowie m.in.  kształtują umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.