W bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych  z pracownikami Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie. Tematyka warsztatów dotyczyła zjawiska przemocy,  wirusa HIV, uzależnienia od telefonu, internetu oraz napojów alkoholowych.