Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2021/2021-04-19_Przeprowadzanie_Egzaminy_Wytyczne.pdf