Świadectwa ukończenia szkoły można odebrać 30 kwietnia 2021r. lub w kolejne dni robocze w godzinach 8.00-14.00 w sekretariacie szkoły.