Szanowni Rodzice

Informujemy, że szkoła nie ma obowiązku ubezpieczenia uczniów. W związku z tym obowiązek ten należy do Państwa. Jednakże w obecnym roku szkolnym proponujemy ubezpieczenie w firmie Colonnade Insurance S. A. Oddział w Polsce. Wybrany pakiet ubezpieczenia – 15 000 zł.

Składka roczna od osoby wynosi  – 34 zł.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu za 1% – 150 zł, 100% uszczerbku na zdrowiu – od 15 000 do 30 000 zł, śmierć rodzica ubezpieczonego w wyniku NW – 1500 zł, zadośćuczynienie na ból – 150 zł, oparzenie  – od 500 do 2 500 zł,  zwrot kosztów leczenia – do 1 500 zł, wstrząśnienie mózgu – 225 zł, poważne zachorowanie – 3 600 zł, pobyt w szpitalu w wyniku NNW – 30 zł za dzień, okaleczenie lub oszpecenie twarzy – od 1 500 do 3 000.

Informujemy, że przystąpienie do powyższego ubezpieczenia jest dobrowolne.

 

Z wyrazami szacunku Rada Rodziców