Jak się uczyć?, Jak wykorzystywać mózg do nauki?, Metody zapamiętywania – to tematy projektów realizowanych przez uczniów klasy 1 Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie na zajęciach z „Biznesu i zarządzania”. Młodzież w pracy zespołowej łączyła dzisiaj to co przyjemne z tym co pożyteczne. Podczas realizacji zadań młodzież wykorzystała swoje smartfony (jako dodatkowe źródło informacji) dla celów edukacyjnych. Uczniowie potrafią pracować w zespole i przydzielać zadania. Efektem końcowym była prezentacja prac, połączona z nową wiedzą i oceną z przedmiotu. Już wiemy , że niepotrzebna złość powoduje „Pożar mózgu” i utrudnia przyswajanie wiedzy, a relaks otwiera nasz mózg na nowe możliwości. Realizacja takich zajęć jest możliwa dzięki materiałom dydaktycznym udostępnianych przez szkołę dla potrzeb uczniów. Tekst i zdjęcia Regina Słowińska- nauczyciel przedmiotu „Biznes i zarządzanie”