1. Język polski – 28.08.2018 r. godz. 9.00
  2. Matematyka – 28.08.2018 r. godz. 11.00
  3. Wychowanie fizyczne – 28.08.2018 r. godz. 11.00
  4. Historia – 28.08.2018 r. godz. 9.00
  5. Historia i społeczeństwo – 28.08.2018 r. godz. 9.00