23 marca 2019 r. wzięliśmy udział w Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół w Barcinie, gdzie przedstawiliśmy ofertę edukacyjną naszej szkoły.