Włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Dlatego też odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły. Uporządkowaliśmy miejsca Ich spoczynku i zapaliliśmy znicze.