Włączyliśmy się w akcję „Szkoła do hymnu” i 8.11.2019r. o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy.