27 listopada odbyło się spotkanie dla pracodawców uczących naszych uczniów. Jego celem było zapoznanie z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej oraz z próbnymi wynikami  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz i sprzedawca. Wspólnie z pracodawcami wypracowaliśmy wnioski do dalszej pracy i lepszego odnalezienia się młodocianych pracowników na rynku pracy. Dodatkowym atutem spotkania była prezentacja p. Barbary Szewczuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie na temat „Funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w zakładach pracy”.