Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10210