W tym roku obchodzimy 230. rocznicę podpisania Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r., Konstytucji 3 Maja.

W obliczu sytuacji upadającej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, targanej wewnętrznymi sporami, ustawa zasadnicza miała wieńczyć podjęte wcześniej reformy i uregulować organizację władz państwowych, prawa oraz obowiązków obywateli. Poprzez „odnowę” ustroju miała otwierać na „nowe” przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji. Definiowała zatem trzy wymiary nowoczesnego państwa, nowoczesnej wspólnoty państwowej, narodowej – potrzebę silnego państwa i jego instytucji, republikańskie spojrzenie na państwo jako dobro wspólne oraz działanie na rzecz polskiej racji stanu i interesu narodowego.

Te trzy wymiary wspólnoty państwowej pozostają do dziś niezmienne. W czasie gdy polaryzacja społeczna osiąga niebezpieczne rozmiary, kiedy res privata poszczególnych grup interesu próbuje brać górę nad res publica, kiedy podejmowane są próby naruszenia chrześcijańskiego kodu kulturowego naszej cywilizacji i polskiej tożsamości, kiedy zawodzą umowy i dobrosąsiedzkie obyczaje – odpowiedzią może być nauka płynąca z tej rocznicy: wzajemny szacunek, Ojczyzna jako wspólny dom, państwo zdolne prowadzić podmiotową politykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Wystąpiły uczennice klasy III: Marika, Nicola, Sandra.

https://youtu.be/IIxYy2rxtfU