Dnia 18 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole  Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji przeprowadzono szereg konkursów, a mianowicie: konkurs wiedzy ekologicznej, konkurs na „zieloną klasę” i konkurs na „zieloną potrawę”. W konkursie wiedzy ekologicznej zwyciężyła drużyna z klasy II. Konkurs przeprowadzono metodą stacji, na których uczniowie mieli do wykonania konkretne zadania, np. musieli rozpoznać gatunki drzew na podstawie liści. Konkurs na „zieloną klasę” wygrała klasa I, z której najwięcej uczniów było ubranych w kolorystyce zielonej. Natomiast konkurs na „zieloną potrawę” wygrał zespół z klasy II, który przygotował zieloną polędwiczkę z zielonymi kluskami śląskimi. Potrawy oceniało jury w składzie:                p. A. Szymanowska – Zabrocka i p. A. Wiącek. Podsumowując obchody Dnia Ziemi uczennice klasy II przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą racjonalnego gospodarowania odpadami i przeprowadziły quiz ekologiczny, którego zwycięzcami zostali uczniowie klasy I. Uroczystość zakończono wręczeniem nagród uczestnikom konkursów i quizu.