Nasi uczniowie:

Anna Czajkowska, Oliwia Kowalska oraz Piotr Cymański

zostali wyróżnieni stypendiami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Serdecznie gratulujemy.