W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach warsztatowych  nt. dopalaczy, które odbywały się w kwietniu. Przeprowadzone prelekcje miały na celu zwiększenie wiedzy w obszarze konsekwencji, zagrożeń wynikających z posiadania, aplikowania narkotyków, środków psychoaktywnych, dopalaczy. Młodzież podczas zajęć poznawała czym jest uzależnienie, jak przebiega mechanizm uzależniania się, wskazywała konsekwencje prawne, społeczne, zdrowotne, które są następstwem zażywania środków odurzających. Młodzież uzyskała podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i reagowania w sytuacji kontaktu z osobą, która zażyła dopalacze, substancje psychoaktywne. W ramach akcji Stop Dopalaczom uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie na plakat. Uczennica naszej szkoły Monika Szczepaniak zdobyła wyróżnienie.