Wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi” Tą akcją rozpoczęliśmy też cykl działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu EKO – SZKOŁA, do którego przystąpiliśmy.