Dzisiaj w szkole gościliśmy pracodawców kształcących naszych uczniów – młodocianych pracowników. Podczas spotkania poruszono temat realizacji praktycznej nauki zawodu, egzaminów zawodowych oraz wysłuchano prelekcji pani Barbary Szewczyk – dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie na temat funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w zakładach pracy.