Zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do podjęcia nauki w branżowej szkole I stopnia.

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (tryb zaoczny) czekamy na absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Podania dostępne są na stronie www.zsbiolabiszyn.znin.pl w zakładce Rekrutacja. Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail zsbio.labiszyn@znin.pl, drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do sekretariatu.

Zapraszamy!