Dzień 02.05.2019 r. zgodnie z zarządzeniem nr 9/2018 dyrektora szkoły jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Młodociani pracownicy realizują tego dnia praktyczną naukę zawodu.