Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie otrzymał 4 laptopy zakupione przez Powiat Żniński w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Sprzęt komputerowy został użyczony osobom wykazującym problemy w kształceniu na odległość.