28 lutego uczennice klasy I Szkoły Branżowej I st. wzięły udział w zajęciach dotyczących profilaktyki nowotworowej, przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego. Dziewczęta dowiedziały się, co należy robić, by chronić się przed rakiem piersi i rakiem szyjki macicy, jak ważne są badanie profilaktyczne oraz samobadanie piersi, które miały również okazję przećwiczyć.