No to zaczynamy prezentacje zawodów, których można się uczyć w szkole branżowej I stopnia

Zaczynamy od DEKARZA