Kolejny raz dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie udało się przeprowadzić prace remontowe w naszej szkole. Serdecznie dziękujemy.