Ratownik medyczny pan Jarosław Szymański przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie spotkania uczniowie nabyli umiejętności praktyczne dotyczące postępowania w sytuacjach prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, tamowania krwotoków, opatrywania ran, postępowania przy złamaniach oraz zwichnięciach kończyn górnych i dolnych.