19 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”. Zajęcia, prowadzone przez majora Arkadiusza Bargieła i por. Wojciecha Górskiego, odbyły się na terenie Zakładu Karnego w Koronowie. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży – zgodnie z ważna zasadą, która mówi, że „nieznajomość prawa szkodzi” – że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawiał się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą oraz prezentacja pracy w służbie więziennej. Po zajęciach poszliśmy ..do McDonald”s, aby co nieco się posilić w najlepszym towarzystwie