Dnia 23 października b. r. przygotowano i przeprowadzono w naszej szkole, w ramach realizacji grantu oświatowego, konkurs fotograficzny. Wspólnie z uczestnikami projektu zrobiliśmy także wystawę prac konkursowych. Jury w składzie: p. dyrektor A. Szymanowska – Zabrocka, p. E. Cywińska, p. A Jakubczyk i prowadzące grant, wyłoniło zwycięzców konkursu.
I miejsce zajął Piotr Cymański, II miejsce zajęły ex aequo Maja Mrowińska i Magdalena Bielecka. Natomiast na III miejscu uplasowała się Kinga Jaworska. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom konkursu gratulujemy.