Uczniowie klasy 1a na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość” promowali swoje zawody, podkreślali mocne strony, zachęcali do zdobywania wymarzonego zawodu, który w przyszłości może być początkiem własnego biznesu, własnej firmy.
Konkurs na plakat o tej tematyce wygrali: I miejsce: Natalia Drzewiecka, II miejsce zespołowo Filip Sobocinski, Oliwier Gorski, Olaf Niedbalski, III miejsce Jakub Warnke.