Z inicjatywy szkolnego pedagoga, pani Magdaleny Mrozowskiej w Łabiszyńskim Domu Kultury odbyło się spotkanie profilaktyczne dla młodzieży. Gościem był autor książki „Nie jesteś skazany” – Grzegorz Czerwicki, opowiadający swoją historię: byłego skazańca, który po 12 latach opuszcza mury więzienia i staje się „ewangelizatorem, szczęśliwym ojcem i mężem”. Działania wsparła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny w Łabiszynie.