„Kształcenie zawodowe przyszłością młodzieży” – to temat dzisiejszego spotkania z pracodawcami zorganizowanego przez kierownika szkolenia praktycznego w naszej szkole. Podczas spotkania omówiono tematykę związaną z zatrudnianiem młodocianych pracowników i egzaminem zawodowym. Wśród zaproszonych osób gościliśmy p. Magdalenę Walczak – Baranowską – komendanta Hufca Pracy w Bydgoszczy oraz p. Marcina Błażkowa – doradcę zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Bydgoszczy. Pracodawcom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i owocne wnioski do dalszej pracy z naszymi uczniami.