Dnia 13 czerwca 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs geograficzny. Przeprowadzony został metodą stacji zadaniowych. Na każdej z pięciu stacji dwuosobowe zespoły z każdej klasy musiał wykonać określone zadanie.  Na pierwszej stacji należało ułożyć mapę z pociętych kawałków, na drugiej dopasować stolice do państw, na trzeciej zaznaczyć na mapie konturowej Polski podane rzeki. Na czwartej stacji przy pomocy mapy samochodowej należało opisać dojazd z punktu A do punktu B. Natomiast na piątej stacji uczniowie musieli znaleźć na mapie topograficznej opisane obiekty i podać ich nazwę lub wysokość. Zwycięzcą konkursu została drużyna z klasy I w składzie: Damian Gawryl i Dawid Olender.