ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DO 11 KWIETNIA.

Na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki zajęcia praktycznej nauki zawodu zostają zawieszone. Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r. źródło: https://www.gov.pl/…/zawieszenie-pracy-stacjonarnej